Discussion Forum!   Diskusní Fórum!
     
Right place to discuss small scale AFV modelling!   Pravé místo, kde pokecat to modelech bojové techniky v malém měřítku!
     
What is small scale? Answer is, 1/72, 1/76, 1/87 and smaller…..   Co je malé měřítko? Odpověď zní, 1/72, 1/76, 1/87 a menší…..
     
No special rules there but registration is necessary to post.  Just register here if you are newcomer or just log in here if you return!   Fórum nemá zvláštní pravidla, jen je třeba se zaregistrovat zde a následně při každé návštěvě zalogovati se zde .
     
Each forum is in fully hands of moderator who has right to cancel undue posts or move them to right theme.   Korekce, případně odstranění nepatřičných příspěvků je plně v kompetenci moderátora.
     
ENTER!   VSTUP!
     
Main Sponsor!
Other Partners!

© 2001 - 2005  by Sandman & Overlord