Site Loader

Different financing refers to non-traditional forms of supplying a business with sources of capital. The wedding industry is one that may almost certainly live in perpetuity. This is meant to be a special occasion for a pair, however usually turns into a chore due to all of the planning that comes with it. As a result of it’s nearly impossible for brides and grooms to be able to enjoy the planning of their wedding ceremony, they usually pay professionals to do it for them. When you’ve got sturdy organizational skills, are communicative, take note of the little particulars, and love weddings, then you could set up store from the comforts of your home. To get started and construct a portfolio, supply your companies to a good friend or member of the family. From there, you can start charging other purchasers. Use the search bar beneath to get started and discover the suitable match for what you are promoting concept.

Ang Batsilyer ng Agham sa Pangangasiwa ng Negosyo (Bachelor of Science in Enterprise Administration) ay kilala midday bilang Batsilyer ng Agham sa Komersiyo (Bachelor of Science in Commerce.) Ito ay isang malawak na larangan na tungkol sa iba’t ibang uri ng mga posisyon sa pamamahala ng isang negosyo. Ito ay dinisenyo upang makabuo ng mga nagtapos na nagtataglay ng isang pamilyar sa mga operasyon ng negosyo at tinutustusan ang mga ito sa mga kritikal na desisyon sa paggawa ng mga kasanayan para sa estratehikong at tagapagpaganap na gawain na kinakailangan para makikipagkumpitensya sa patuloy na pagbabago ng mundo ng pandaigdigang negosyo. Mula sa mga malalaking korporasyon hanggang sa mga independyenteng maliliit na negosyo, ang bawat operasyon ay nangangailangan ng mga empleyadong dalubhasa sa pangangasiwa upang magtagumpay.

Post Author: EDONS